Over Temma.nl

Over Temma.nl

Temma.nl is ontstaan door het maken van 1 kaart voor een competitie. Jaren lang heb ik geoefend om ‘simpele’ illustraties te kunnen maken. Het heeft zijn vruchten af geworpen en toen ik dit besefte was Temma.nl snel ontstaan. Door wat tegenslagen heeft deze website en daarmee ook de kaarten even op een laag pitje gestaan. Echt stilzitten heb ik niet gedaan want ik ben wel bezig geweest met illustraties wanneer dit lukte in samenwerking met verschillende partijen en hopelijk gaat dat ook snel zijn vruchten af werpen (Spannend!) Al met al is Temma.nl een webshop maar ik ben ook zeker te benaderen om illustraties samen te maken (voor bedrijven, producten etc.). Dit kan op commissie basis of met afkoop. Betreft mijn eigen producten, vooralsnog zal ik alleen kaarten verkopen, maar in de toekomst komen daar wellicht nog andere producten bij!

Sinds eind 2019 geef ik ook de creatieve workshops voor vrijgezellen feestjes via de paaldansstudio in BredaBeleef een workshop en nadat de corona crisis over is, zal ik ook workshops gaan geven in Prinsenbeek en wellicht bij mogelijkheid in Delft (dit is voornamelijk gebaseerd op een workshop locatie). Voor mijn werk kun je mij vinden op Instagram  op Youtube en op mijn eigen portfolio website    

Deze afbeeldingen zijn met veel zorg gemaakt, ik wil vragen om deze niet te gebruiken zonder overleg met mij