Over Temma.nl

Welkom op Temma.nl

Temma.nl is ontstaan door het maken van 1 kaart voor een competitie. Jaren lang heb ik geoefend om ‘simpele’ illustraties te kunnen maken. Het heeft zijn vruchten af geworpen en toen ik dit besefte was snel Temma.nl ontstaan. Door wat tegenslagen heeft deze website en daarmee ook de kaarten even op een laag pitje gestaan. Echt stilzitten heb ik niet gedaan want ik ben wel bezig geweest met illustraties wanneer dit lukte in samenwerking met Mama met missie. Hopelijk kan ik hier binnenkort wat meer informatie over geven wanneer er ook echt producten verkocht gaan worden! (Spannend!) Al met al is Temma.nl een webshop maar ik ben ook zeker te benaderen om illustraties samen te maken (voor bedrijven, producten etc.) Vooralsnog zal ik alleen kaarten verkopen, maar in de toekomst komen daar wellicht nog andere producten bij!